Styrfil K Standard

Skapar tilldelningsfil för kalium utifrån de gödselrekommendationer som används i Nya DataVäxt. Dessa är i sin tur hämtade i första hand från Jordbruksverkets rekommendationer.  Kaliumgödslingen bestäms i huvudsak av vilken gröda du odlar, vilken skörd du förväntar dig samt kalium innehållet i marken. Har du bestämt gröda och förväntad skörd i Nya Data Växt så  […]

Styrfil CaO Standard

Skapar tilldelningsfil för pH-kalkning, baserat på Jordbruksverkets gödselrekommendationer.  Vid pH-kalkning behöver man bestämma mål-pH. Lämpligt mål-pH beror på lerhalt och mullhalt, men kan också justeras beroende på exempelvis vilken gröda som odlas. Vid sockerbetsodling bör mål-pH ligga ca 0,5 enheter högre än den tabell med mål-pH som redovisas i rekommendationerna. Denna metod beräknar mål-pH utifrån […]

Har du fått en karta delad genom CropMAP?

Då är det någon som vill dela med sig av kartdata. Men för att titta närmare på detaljer, eller börja använda dina kartdata, behöver du först spara ner dessa till din egen klient i CropMap. Redan Dataväxt-användare? Logga in via knappen i övre högra hörnet. Har du tillgång till flera klienter, se till att rätt […]

Så gör du för att konfigurera din Väderstad TC och multiprodukt

Guide – Konfigurera Väderstad E-Control Steg 1 Kontrollera inställningar för ISOBUS Gå in på inställningar – “Allmänna”. Kontrollera att “ISOBUS Task Control” står som aktiverad i “External Control”. Steg 2 Inställningar för redskap, utsäde, gödning Connector Offset X = korrigera för att sidoförskjutet redskap.Connector Offset Y = Avståndet från redskapets kopplingspunkt till bärhjulen på redskapet. […]

Aktivering av ny RTX15-kod i Trimble FMX

Denna instruktion beskriver hur man aktiverar en ny RTX15-kod i Trimble FMX-displayen. Så gör du för att aktivera Rangepoint RTX15 i din FMX Starta din FMX och tryck på knappen “Aktiveringskoder” på höger sida. Markera ”RangePoint RTX” och tryck på ”Enter Password”. Ange den 24 siffriga koden visat som nedan. TIPS kontrollera att de sex […]

Felsökning konstantspänning till LogMASTER

Så felsöker du din logMASTER när det saknas konstantpänning. Steg 1 Kontrollera säkringen kontrollera säkringen som sitter på kabeln till LogMASTER. Det är inte likadana kablar till alla fordon, se exempel nedan. Steg 2 Kolla säkring och kabel Är säkringen trasig, byt ut. Är säkringen hel, lossa då kontaktstycket till LogMASTER och kontrollmät om det […]