Styrfil K Standard

Skapar tilldelningsfil för kalium utifrån de gödselrekommendationer som används i Nya DataVäxt. Dessa är i sin tur hämtade i första hand från Jordbruksverkets rekommendationer.  Kaliumgödslingen bestäms i huvudsak av vilken gröda du odlar, vilken skörd du förväntar dig samt kalium innehållet i marken. Har du bestämt gröda och förväntad skörd i Nya Data Växt så  […]

Styrfil CaO Standard

Skapar tilldelningsfil för pH-kalkning, baserat på Jordbruksverkets gödselrekommendationer.  Vid pH-kalkning behöver man bestämma mål-pH. Lämpligt mål-pH beror på lerhalt och mullhalt, men kan också justeras beroende på exempelvis vilken gröda som odlas. Vid sockerbetsodling bör mål-pH ligga ca 0,5 enheter högre än den tabell med mål-pH som redovisas i rekommendationerna. Denna metod beräknar mål-pH utifrån […]

Har du fått en karta delad genom CropMAP?

Då är det någon som vill dela med sig av kartdata. Men för att titta närmare på detaljer, eller börja använda dina kartdata, behöver du först spara ner dessa till din egen klient i CropMap. Redan Dataväxt-användare? Logga in via knappen i övre högra hörnet. Har du tillgång till flera klienter, se till att rätt […]

CropPLAN del 4: Planlegging av sesong (norsk)

Dette er en del 4 av en serie på 4 videoer som viser hvordan du kommer i gang med CropPLAN. Vi går stegvis gjennom og viser hvordan du enkelt bruker CropPLAN som verktøy for å få mer ut av avlingen, samtidig som du sparer penger på innsatsmidler. I denne delen viser vi hvordan du legger […]