Styrfil K Standard

Skapar tilldelningsfil för kalium utifrån de gödselrekommendationer som används i Nya DataVäxt. Dessa är i sin tur hämtade i första hand från Jordbruksverkets rekommendationer.  Kaliumgödslingen bestäms i huvudsak av vilken gröda du odlar, vilken skörd du förväntar dig samt kalium innehållet i marken. Har du bestämt gröda och förväntad skörd i Nya Data Växt så  […]

Styrfil CaO Standard

Skapar tilldelningsfil för pH-kalkning, baserat på Jordbruksverkets gödselrekommendationer.  Vid pH-kalkning behöver man bestämma mål-pH. Lämpligt mål-pH beror på lerhalt och mullhalt, men kan också justeras beroende på exempelvis vilken gröda som odlas. Vid sockerbetsodling bör mål-pH ligga ca 0,5 enheter högre än den tabell med mål-pH som redovisas i rekommendationerna. Denna metod beräknar mål-pH utifrån […]

Har du fått en karta delad genom CropMAP?

Då är det någon som vill dela med sig av kartdata. Men för att titta närmare på detaljer, eller börja använda dina kartdata, behöver du först spara ner dessa till din egen klient i CropMap. Redan Dataväxt-användare? Logga in via knappen i övre högra hörnet. Har du tillgång till flera klienter, se till att rätt […]

FAQ – LogMASTER

ALLMÄNT INSTALLATION INSTÄLLNINGAR FELSÖKNING ÅTGÄRDER Återställning av enheten:Montera ur kablaget från LogMASTER-enheten så att den inte matas med ström eller CANBUS-data. Öppna locket på enheten och lokalisera en liten kabel som ansluter det interna batteriet till kretskortet. Ryck ur den och vänta minst 1 min. Anslut åter igen kabeln, stäng locket och slutligen anslut kablaget […]

Export av skiften – My John Deere

Förberedelse innan export Innan användaren besöker Dataväxt Export-site, måste följande kriterier uppfyllas: o Användaren får endast tillhöra en enda organisation i MyJohnDeere. Om användaren tillhör flera organisationer, kommer inte exporten av skiften lyckas o Användaren måste ha skrivrättigheter i Dataväxt o Användaren måste ha behörighet i sin organisation i MyJohnDeeres’ portal o Användaren måste namnge […]

CropPLAN del 3: Fylle tabeller for maskiner og arbeid (norsk)

Dette er en del 3 av en serie på 4 videoer som viser hvordan du kommer i gang med CropPLAN. Vi går stegvis gjennom og viser hvordan du enkelt bruker CropPLAN som verktøy for å få mer ut av avlingen, samtidig som du sparer penger på innsatsmidler. I denne delen viser vi hvordan du fyller […]

CropPLAN del 2: Fylle tabeller for innsatsmidler (norsk)

Dette er en del 2 av en serie på 4 videoer som viser hvordan du kommer i gang med CropPLAN. Vi går stegvis gjennom og viser hvordan du enkelt bruker CropPLAN som verktøy for å få mer ut av avlingen, samtidig som du sparer penger på innsatsmidler. I denne delen viser vi hvordan du fyller […]

CropPLAN del 1: Intro og opprettelse av konto (norsk)

Dette er en del 1 av en serie på 4 videoer som viser hvordan du kommer i gang med CropPLAN. Vi går stegvis gjennom og viser hvordan du enkelt bruker CropPLAN som verktøy for å få mer ut av avlingen, samtidig som du sparer penger på innsatsmidler. I denne delen snakker vi kort om CropPLAN, […]

Felsökning konstantspänning till LogMASTER

Så felsöker du din logMASTER när det saknas konstantpänning. Steg 1 Kontrollera säkringen kontrollera säkringen som sitter på kabeln till LogMASTER. Det är inte likadana kablar till alla fordon, se exempel nedan. Steg 2 Kolla säkring och kabel Är säkringen trasig, byt ut. Är säkringen hel, lossa då kontaktstycket till LogMASTER och kontrollmät om det […]