Det går inte att installera appen i min mobil, vad är det för fel?

Om det inte går att installera eller uppdatera appen i din mobil kan du behöva uppdatera operativsystemet. Under frågor och svar finns “Vilka operativsystem och versioner är minimikraven för appen?”, där ser du vilken/vilka operativsystem och versioner som krävs för att appen ska fungera.

Om du inte kan uppdatera till minimikraven för telefonens operativsystem behöver du byta till en nyare telefon.