Felsökning: Ingen kontakt med gödningsspridaren

1. Kontrollera att spridarterminalen är påslagen och fungerar.2. Kontrollera att kabeln mellan spridaren och sensorterminalen sitter i ordentligt.3. Kontrollera att du vald rätt maskintyp i N-Sensorterminalen.4. Kontrollera att du valt rätt Com-port till spridaren i N-Sensorterminalen.

Felsökning konstantspänning till LogMASTER

Så felsöker du din logMASTER när det saknas konstantpänning. Steg 1 Kontrollera säkringen kontrollera säkringen som sitter på kabeln till LogMASTER. Det är inte likadana kablar till alla fordon, se exempel nedan. Steg 2 Kolla säkring och kabel Är säkringen trasig, byt ut. Är säkringen hel, lossa då kontaktstycket till LogMASTER och kontrollmät om det […]

Så felsöker du tändningsspänningen till LogMASTER

5 enkla steg att felsöka din LogMASTER Om det saknas tändningspänning till LogMASTER blinkar inte i dioden. För att felsöka behöver man lossa kontaktstycket till LogMASTERN. Steg 1 Mät tändningsspänning Mät om det finns 12V på stiftet som är märkt med Ignition i bilden med fordonets tändning på. Steg 2 Om det finns spänning Finns […]

Felsökning CANBUS-data till LogMASTER

Guide – Hitta LogMASTER i din maskin 2. Följ kabeln från LogMASTER-enheten till din traktors diagnostik-uttag eller läsaren vid kablarna innehållande CANBUS-information. 3. Se till att allting är ordentligt anslutet och att inga kablar ligger lösa. Här kommer några exempel på hur det ska se ut för att CANBUS anslutningen ska vara korrekt för att […]