Omberäkning av arealer och sträckor

Mellan 2022-07-01 och 2023-03-08 har LogMASTER felaktigt beräknat bearbetad yta och/eller körspårslängd för körningar och deras kopplade arbeten. Tidsåtgång, bränsleförbrukning och rapporterade motordata är däremot korrekt. Du kan vara en av dem som har loggade körningar under den berörda perioden och vi vill gärna rätta till detta. För att göra det har vi planerat att […]