Vilka operativsystem och versioner är minimikraven för appen?

iOS: Versionsnumret ska vara 11 eller högre.

Android: Versionsnumret ska vara 6 eller högre.