Vad kan jag använda CropSAT till?

Du kan använda CropSAT för att se hur biomassan i din gröda varierar inom dina fält. Med hjälp av den informationen kan du sedan styra gödslingen eller bekämpningen på fältet utifrån var den behövs som mest, och kanske fundera på orsaker till variationen. Du kan göra en tilldelningsfil som kan använda i traktorn om du har GPS och annan lämplig utrustning i traktorn. Har du inte GPS i traktorn kan du genom att titta på tilldelningskartan själv styra mängden gödsel till där den behövs som mest.