Hur exporterar jag min växtodlingsplan till SAM Internet?

Se denna instruktionsfilm för export av data från Nya Dataväxt till SAM Internet:
https://www.youtube.com/watch?v=K5-7UvDm_kI&ab_channel=Datav%C3%A4xt