Fungerar den nya appen med gamla telefoner?

Ja, förutsatt att din telefons operativsystem uppfyller minimikraven bör appen fungera fint i din telefon. Minimikraven hittar du under frågan “Vilka operativsystem och versioner är minimikraven för appen?”.