Ersätter CropMAP de gamla tjänsterna på Markdata.se?

Ja, CropMAP är en tjänst som innehåller samma funktioner som de som tidigare fanns i Markdata.se. Dessutom får du tillgång till ytterligare funktioner i CropMAP.