Omberäkning av arealer och sträckor

Tyvärr har LogMASTER under en period felaktigt beräknat bearbetad yta och/eller körspårslängd för körningar och deras kopplade arbeten. Ett fåtal användare är berörda och en omberäkning utförs den 4–5 april. Måndagen den 13 mars skickar vi ut ett mejl till berörda LogMASTER-användare.

Läs mer i denna artikel.