Datalager av typen ”Övrigt” kan nu delas

Datalager övrigt kan vara t ex punkter, linjer och ytor som inte visar inomfältsvariation. Istället kan det vara exempelvis brunnar, dikesledningar, eller ytor registrerade med din autostyrning. Dessa datalager kan du nu dela via CropMAPs delningsfunktion.