Välkommen till CropPLANS gödselplanläggare. Funktionen är till för att förenkla gödselplanläggning i CropPLAN och snabbt få en skattning på din grödors mineralgödselbehov. Den första versionen har integration med Yaras superdator Polaris och därmed Yaras rekommendation som bas.

Rekommendationen generas utifrån region (SE), skiftesdata så som jordklass och jordart, förväntad skörd samt förfruktseffekt. Du får rekommenderade produkter utifrån Yara-utbudet. Funktionen är under utveckling och har inte allt man kan önska sig, så som att du inte kan förplanera andra mineralgödsel heller organisk gödsel eller få med P&K balans från föregående år men vi jobbat på det med. Lycka till.

Integration on/off finns under kugghjulet / grunddata / integrationer. Läs igenom vad integrationen innebär och godkänn om du vill fortsätta. Här kan du även markera en förvald säljorganisation vilket ger att dina produktförslag primärt kommer begränsas utifrån valet.

Bestäm förväntad skörd för din gröda i Tabeller/grödor/andra fliken Skörd.

Jorddata finns som medelvärde per skifte från markkarteringen.

Planera berörda skiften med godkända grödor enligt följande.

 • Vårkorn Foder, grödkod: 02, gödselrek. Korn (vår)
 • Vårkorn Malt, grödkod: 02, gödselrek. Korn (malt) 
 • Vårkorn Malt HDP, grödkod: 02 (utgår)
 • Havre grödkod: 03, gödselrek. Havre
 • Höstvete-foder, grödkod: 04, gödselrek. Vete (höstfoder)
 • Höstvete-kvarn, grödkod: 04, gödselrek. Vete (höstbröd)
 • Vårvete Grödkod: 05, gödselrek. Vete (vår)
 • Höstrågvete, grödkod: 07, gödselrek. Rågvete
 • Höstråg, grödkod: 08, gödselrek. Höstråg
 • Höstraps, grödkod: 20, gödselrek. Raps (höst)

Gödsel som inte finns i din produktkatalog men kommer med i Yaras rekommendation skapas automatiskt i din klient som ny produkt, men pris får du ange själv om du vill få fram en budgetkalkyl på dina inköp.

Förfrukt finns automatiskt om du har planerade grödor föregående år. Se tips nedan om det är första året du använder CropPLAN.

 1. Välj ”flermarkera” i karta eller listvy.
 2. Välj skiften som ska planeras.
 3. Klicka på symbolen för Gödselplanläggning.

Ett anrop skickas till Yaras API och beräkning görs för dina skiften. En svarsdialog med förslag laddas med dina grödor och summering.

Graferna visar summerad rekommendation NPK i snitt för den valda grödan. I parentes visas avvikelse från näringsbehovet [%] som korrelerar med grafen.

Varje gruppering av skiften med samma gröda har summering om antal produkter, mängd per körning samt i vilket utvecklingsstadie som givan rekommenderas köras.

4. Om du inte är nöjd kan du välja bort enskilda skiften i detaljerad vy?
5. Om du inte alls är nöjd så väljer du avbryt.
6. När du är nöjd med förslagen så väljer du Spara och en gödsel plan är implementerad för de skiften du valde.

När du planerat dina skiften kan du ändra mängd per produkt.

När du planerat dina skiften kan du byta produkter, dvs. du kan ta bort Yara produkten o ersätta den med en annan från din produktkatalog.

Under Hemvy /Tabellvy får du bra översikt över skiftets alla gödselgivor.

Funktionen tar inte med balans P&K från föregående år, du bestämmer själv om P&K balansen ska nollställas eller inte. (Tabeller / Ingående balans).

Du kan inte låsa förväntad skörd för ett specifikt skifte utan Gödselplanläggningen beräknas alltid utifrån grödans förväntade skörd.

Det bör inte finnas planerade insatser på skiftet innan du använder Gödselplanläggaren i nuläget, om det finns insatser så kommer det bli över-estimering på behovet, du ser det genom att balansen är överskriden.

Skiften som inte har markkartering får automatiskt klass III för P och K.

När du väljer flermarkera kan du använda filterfunktionen och avgränsa per gröda eller annat som gör urvalet enklare.

Du kan sätta egen jordklass och jordart manuellt genom att gå in på Tabeller / Markkartering, välj specifikt skifte och bestäm en jordklass och jordart som du av erfarenhet vet eller uppskattar finns för det valda skiftet.

Om du inte har använt CropPLAN tidigare år och saknar förfrukt, så kan du skapa ett år bakåt, lägg till grödor på skiften och gå sedan tillbaka i innevarande år och beräkna om gödslingsrekommendationer, se Kugghjulet, Verktyg / Beräkna gödslingsrekommendation (alla skiften), så hämtas föregående års förfrukt med värden. Eller så anger du en förfrukt i skiftets inställningar.

När en Yara gödselplan är utförd så har skiftet låst sig till Yara-gödselrekommendation, denna låsning ligger kvar och behöver aktivt väljas ur om du vill tillbaka till SJV (Jordbruksverket) samt beräkna om gödselrekommendation enligt instruktionen ovan.