Växtföljdsplaneraren i CropPLAN gör det enklare att planera växtföljden på dina grödor och visar även historiken bakåt för dina odlingsår!

Översikt

  1. Växtföljdsplanen visar historik, planering för kommande år samt nuvarande år.
  2. I vänster kolumn ordnas alla skiften i storleksordning eller bokstavsordning.
  3. Överst till vänster i verktyget finns sorteringsknappar för att synliggöra eller markera en specifik huvudgröda eller insådd.
  4. Överst till höger i verktyget finns Guide och Växtföljdsomlopp över skiften för brukningsenheten.
  5. Kolumnen till höger sammanställer de mest förekommande grödorna dvs. favoritlistan.
  6. Längst ner i verktyget finns en list med summering av varje års planerade areal.
Vad är Växtföljd?

Växtföljd uppdaterar automatiskt tidigare års växtföljder från CropPLAN Hem-vy om det finns tillgängligt.  Om du är ny användare som inte har använt CropPLAN tidigare behöver du skapa historiken från tidigare år manuellt.

När du påbörjar ett nytt växtodlingsår kan du inte längre göra ändringar i Växtföljd som nu är låst,  då måste du göra ändringarna i CropPLAN Hem-vy. Uppdateringar av gröda som du gör i CropPLAN Hem-vy uppdateras även i Växtföljd.