Guide – Konfigurera Väderstad E-Control

Steg 1 Kontrollera inställningar för ISOBUS

Gå in på inställningar – “Allmänna”. Kontrollera att “ISOBUS Task Control” står som aktiverad i “External Control”.

Steg 2 Inställningar för redskap, utsäde, gödning

Connector Offset X = korrigera för att sidoförskjutet redskap.
Connector Offset Y = Avståndet från redskapets kopplingspunkt till bärhjulen på redskapet. Anges som positivt värde i E-Control

Masterprodukt ställs som “ingen” ifall man skall låta PiQ sköta både utsäde och gödning (Multiprodukt)
För enbart en produkt, utsäde eller gödning väljs en av dessa.

Utsäde:
Sektionstyrning ställs på ON
Styrning av giva ställs på ON

SC ON Tid (tillslagsfördröjning utsäde)
SC OFF Tid (frånslagsfördröjning utsäde)

Sektion Offset Y, avståndet från bärhjulen till centrum mellan utsädesbillarna. Ifall utsädet är framför bärhjulen som i detta fallet så anges värdet som negativt i E-Control.

Gödning:
Sektionstyrning ställs på ON
Styrning av giva ställs på ON

SC ON Tid (tillslagsfördröjning gödning)
SC OFF Tid (frånslagsfördröjning gödning)
Sektion Offset Y, avståndet från bärhjulen till gödningsbillarna. Ifall gödningsraden är framför bärhjulen som i detta fallet så anges värdet som negativt i E-Control.

Steg 3 Konfigurera PiQ

Öppna Precision IQ och tryck på inställningar, gå till fliken ISOBUS

Man kan välja att köra Väderstad E-controls funktioner genom Trimble-displayen, men i detta exempel så utgår vi ifrån att Väderstad E-control körs igenom ipaden och att Trimble sköter sektionskontroll och variabel giva. Då skall universalterminal vara avaktiverad.

Aktivera: Stöd för uppgiftshantera
Aktivera: Automatisk uppdatering av ISO-konfigurering

Välj att skapa nytt redskap. Under dos eller enhet väljs RDA för Väderstad Isobus såmaskiner.

Tryck på grönbock för att hämta hem förinställda värden.

Välj sådd

Välj såmaskin

Ange namnet för det nyskapade redskapet, förslagsvis Rapid 8m Isobus 2 produkter

Ange dragtyp som bogserat

Kopplingspunkt till markontaktspunkt är det värde som PiQ hämtat från Väderstad E-control Connector Offset Y och är inte tillgänglig för redigering i PiQ. Vill man ändra detta värde så ändras detta i Väderstad E-Control.

Spridningsbredd: är bredden på såmaskinen som Trimble skärmen fått tilldelat utav Väderstad E-Control. Vill man lägga in en extra överlapp eller mista görs detta igenom att justera spårbredden till ett högre eller lägre värde än spridningsbredden.

Exempel: Spridningsbredd 8m – Spårbredd 7.90m = Överlapp 0.10m (5 cm varje sida)

Vänster/höger offset: Connector Offset X i Väderstad E-Control

Fysisk bredd: Mät redskapets totala bredd.
Fysisk längd: Mät redskapets totala längd.

I fliken doskontroll finns nu två kanaler, en för utsäde och en för gödning.

Börja med kanal 1 (utsäde), tryck på nyckeln och modifiera.

Döp om kanalen till Utsäde

Typ av material så väljs Granulerat Utsäde.

Välj Utsäde som Material

Spridningsoffset framåt/bakåt är värdet Section Offset Y (utsäde) i Väderstad E-control. Ändring utav detta värdet görs i Väderstad.

Aktivera både kontroll av giva och sektionskontroll.

Tillslags fördröjning/frånslagsfördröjning är värden som Trimble skärmen får tilldelat ifrån  Väderstad E-Control och ändringar utav dessa görs i Väderstad terminalen

Använd tillslagsfördröjning till fältgräns: Skall användas och menas med att Precision IQ skall ta hänsyn till sekunderna ovan till en fältgräns. Sätt denna grönmarkerad

Avstängda sektioner vid stillastående: Sätt denna rödmarkerad

Starta överlapp och avsluta överlapp: Används som säkerhetsmarginal för att undvika mistor vid isättning och uppfällning av redskapet och kan vara lämpligt att använda och för att kompensera eventuell GPS-drift.

Avstängning för dubbelöverlappning: Hur står del av sektionen/sektionerna som skall överlappa redan sådd yta innan sektionen stängs av.

Avstängning för fältgränsöverlappning: Hur står del av sektionen/sektionerna som skall överlappa en fältgräns (inre eller yttre). Vid sådd och vid ”vändtegen sist körning” kan ett riktvärde vara att ha samma som dubbelöverlappningen.

Gå vidare till sammanfattningen och spara kanalen med grönbock.

Gör samma procedur med kanal 2 (gödning).

Se till så att ”typ av material” väljs som Granulerad gödning

Välj rödmarkerat vid lyftbrytare

Välj rödmarkerat för iso-loggning

Gå vidare till sammanfattningen och avsluta med grön bock.

Två produkter kommer krävas när man kör två kanaler med sektionskontroll och eller kontroll av giva.

Tryck på produkt.

Börja med att redigera kanal 1 för utsäde

Materialnamn: Kan förslagsvis döpas till Utsäde
Kategori: Ange samma som i doskontrollens kanal, i detta fallet ”Granulerat utsäde”
Typ: Välj vilken gröda. (Finns inte den aktuella grödan med i listan används istället Övrigt”
Distribuerade enheter: Välj Kg/ha
Produktdensitet: Skriv in ett rimligt värde för grödans densitet (spannmål brukar ligga mellan 0,4 – 0,8 kg/l
Målgiva 1: Vid Kontroll av giva aktiverad så kommer två målgivor vara tillgängliga som snabbval i körbilden. Skriv in vilken önskad utsädesmängd som skall sättas som Målgiva 1
Målgiva 2: Skriv in vilken önskad utsädesmängd som skall sättas som Målgiva 2
Öka giva: I körbilden finns möjlighet att öka och minska givan manuellt med + och – tecken. Ange ett lämpligt värde i hur stora intervaller man vill att denna ökning/minskning skall ske.
Minsta giva: Vid körning efter tilldelningsfil så kan man sätta en minimum giva som såmaskinen alltid sår oavsett om styrfilen säger en lägre giva.
Max Giva: Vid körning efter tilldelningsfil så kan man sätta en max giva som såmaskinen aldrig överstiger oavsett om styrfilen säger en högre giva.

Tryck på Spara uppe till höger

Gör samma för Kanal 2, Glöm inte att skriva in kategorin som granulär gödning.

Fältläge

Vid första start av fältet så kommer man få en översikt på båda kanalerna, här kan man välja att växla mellan auto eller manuellt läge för båda kanalerna samtidigt. Man ser även vilken verklig giva som såmaskinen sår utifrån vilken målgiva som är vald i respektive kanal.

Glöm inte att aktivera masterswitchen cirkel 2 till grönt läge varje gång man startar fältet, såmaskinen kommer inte att börja så förens alla kriterier för sådd är uppnådda så som ifälld såmaskin, fläktvarvtal, oljeflöde osv.

Vid dubbelklick på cirkeln 1 så kommer körvyn att visas i helskärm.

Vid dubbelklick på antingen cirkel 3 eller cirkel 4 så kommer den valda kanalen att komma fram för redigering (se nästa bild)

  1. Växling mellan kanal 1 (utsäde) kanal 2 (gödning) eller båda två.
  2. Förinställda målgivor för den markerade kanalen.
  3. Ökning och minskning i 5 kg/ha intervaller, eller vad som är angivit i produktens konfiguration.
  4. Växling mellan autoläge eller manuellt läge för den valda kanalen.