I Precision-IQ. Gå till Dataöverföring. Markera ”Visa alla USB-filer”. Markera de fält du vill exportera. För att välja alla fält, så kryssa för efter mappen Fält, se nedan.

När ”Visa alla usb-filer” är ikryssat så får man välja exportformat. Välj AgGPS (FmX/CFX/FM).

På ditt USB-minne finns nu en mapp som heter AgGPS. Komprimera den för att kunna ladda upp den mot CropMAP.

Alternativ skapa skiften i CropMAP:

Vill man skapa ett nytt skördeår så gör man det under Fältdata. Gå sedan till Data och välj Ladda upp data. Välj Fältdata och välj din AgGPS.zip. I dialogen får du välja vilket år och vilken brukningsenhet fälten ska läggas till. Med detta alternativ blir alla skiftesnamn tomma, så får användaren sen namnge skiftena själv.

Alternativ skapa skiften i CropPLAN

Vill du skapa ett nytt skördeår så gör du det i årsväljaren uppe till vänster. Gå sedan till Tabeller och Skiften. Uppe till höger har du Fler verktyg. Välj där Multiregistrera skiften. Välj där att ladda upp din AgGPS.zip. Dina skiften listas nedan. Tyvärr skapas det en första rad med arealen noll. Sätt en siffra vid första radens areal för att kunna använda symbolen för soptunna och radera översta raden. Tryck sedan Gå vidare.

Med detta alternativ får man samma skiftesnamn som skrivits in i Precision-IQ. Tyvärr blir inte symboler för å, ä och ö korrekt, så dessa behöver korrigeras manuellt.