Efter en uppdatering 2021-05-03 så ingår den långsiktiga kväveeffekten om du har stallgödsel på gården och vallgrödor redan i den rekommenderade gödselgivan från Jordbruksverket. Se bild nedan där 20 kg kväve per hektar finns med i rekommendationerna. 

För skiften med andra grödor än vallgrödor räknas den långsiktiga stallgödseleffekten som vanligt och visas separat i gödselbalansen. Notera att Organisk gödsling med Ingen, Liten, Normal eller Stor omfattning ger följande skalfaktor 0 /  0,5 / 1,0 / 2,0 ( anges för varje skifte, se -Tabeller/Skiften eller inställningar för skiftet).