för det första täcker meny och varning medelandet av störning i logmaster upp 1/3 av skärmen på hemsidan. minska menyen elr lås den i topen av hemsidan! sen är det förvirande för folk som inte håler på med datorer osv att hitta vad på sidan.