Styrfil K Standard

Skapar tilldelningsfil för kalium utifrån de gödselrekommendationer som används i Nya DataVäxt. Dessa är i sin tur hämtade i första hand från Jordbruksverkets rekommendationer.  Kaliumgödslingen bestäms i huvudsak av vilken gröda du odlar, vilken skörd du förväntar dig samt kalium innehållet i marken. Har du bestämt gröda och förväntad skörd i Nya Data Växt så  […]

Styrfil CaO Standard

Skapar tilldelningsfil för pH-kalkning, baserat på Jordbruksverkets gödselrekommendationer.  Vid pH-kalkning behöver man bestämma mål-pH. Lämpligt mål-pH beror på lerhalt och mullhalt, men kan också justeras beroende på exempelvis vilken gröda som odlas. Vid sockerbetsodling bör mål-pH ligga ca 0,5 enheter högre än den tabell med mål-pH som redovisas i rekommendationerna. Denna metod beräknar mål-pH utifrån […]

Trimble CFX-750 – Kalibrering av touchskärm

Så gör du för att kaliberera din Trimble CFX-750 touchskärm. Följande beskrivning guidar dig igenom kalibrering av touchskärmen på skärmen CFX-750. CFX-750 1. Starta displayen2. Tryck på inställningsknappen uppe till vänster. 3. Tryck på system längst ner till höger. 4. Tryck på ”Återkalibrera Touchskärm”. 5. Ta en bläckpenna utan spets eller liknande (OBS: INGET MED VASS SPETS) och tryck så […]

Trimble – Ta bort loggning från Precision IQ

Frans visar dig hur du gör för att ta bort den gula loggningen från Precision IQ. I denna instruktionsfilmen visar Frans hur du gör för att ta tar bort den gula loggningen från din Precision IQ.