Vart kan jag läsa mer om hur jag kommer igång?

Här finns mycket bra information för Yara N-Sensor
Supportsida för Yara N-Sensor® | Yara Sverige