Hur delar jag ett skifte i Nya Dataväxt?

Se denna instruktionsfilm som beskriver hur man delar skiften i Nya Dataväxt:
https://www.youtube.com/watch?v=BJbRvosLp3Q&ab_channel=Datav%C3%A4xt