Uppdatering av LogMASTER beräkningsservrar

Generering av enstaka dubbla fält- och transportkörningar på grund av ett konfigurationsfel är nu åtgärdat. Detta kommer också att lösa problemet med generering av pågående körningar som inte avslutas.

Felet med att alla arbeten visas inte i zon-filtret är löst.

Trasig paginering i zon vyn är nu rättad och fungerar som den ska.