Växtföljdsplaneraren i Nya Dataväxt gör det enklare att planera växtföljden på dina grödor och visar även historiken bakåt för dina odlingsår!