CropMAP är en samlingstjänst för att analysera och skapa strategier utifrån fältdata. I CropMAP importeras olika sorters fältdata som du kan analysera och jämföra för att ta strategiska beslut om dina insatser, för att sedan skapa och hantera tilldelningsfiler. Tilldelningsfilerna kan exporteras till olika typer av spridarterminaler eller överföras via molntjänster till konto hos din maskintillverkare.

Innehållet struktureras som tjänsten är uppbyggd idag.

Klient och koppling till andra Dataväxt-tjänster

Användaren loggar in via fliken längst upp till höger. Har man tillgång till flera klienter så visas vald klient, och där finns möjlighet att byta till annan. Hantering av klienter görs i Nya Dataväxt/CropPLAN, antingen genom att dela ut klienten eller med licens för klienthantering.

Nya Dataväxt/CropPLAN

Skiften, med namn, skiftesytor, grödor, förfrukt och brukningsenhet, synkroniseras mellan Nya Dataväxt och CropMAP. Redigering av skiften begränsas i CropMAP för de klienter som använder Nya Dataväxt.

Markkarteringsfiler som är importerade i CropMAP, blir tillgängliga i Nya Dataväxt för import av värden till markkarteringstabellen.

Dataväxt Mobile

Tilldelningsfiler som skapas i CropMAP blir tillgängliga för användning i Dataväxt Mobile, och ControlMASTER. Markering av punkter, linjer och ytor synkroniseras med CropMAP.

Dataväxt Karta (Classic)

Skiften synkroniseras på samma sätt som för Nya Dataväxt, enligt ovan. Markeringar synkas. Tilldelningsfiler, skördedata och markkartering hämtas från Dataväxt Karta till CropMAP, men inte i motsatt riktning.

CropSat

Tilldelningsfiler som skapas via CropSAT hamnar i dagsläget inte i CropMAP, även om de skapas som inloggad användare i CropSAT.

Markdata.se

Tilldelningsfiler som skapas via Markdata hamnar i dagsläget inte i CropMAP, även om de skapas som inloggad användare i Markdata.

Lantbruk.se

Inga data från Lantbruk.se hämtas till CropMAP.

LogMASTER

Inga data från LogMASTER kan hämtas till CropMAP.

Fältdata

Grundläggande funktioner

Kartan visas till höger om skifteslistan, som kan göras större eller mindre beroende på hur många av fältets uppgifter som ska visas. Kartan kan också visas i helskärm. Det finns ett mätverktyg för att mäta sträcka och yta.

Kartan flyttas och zoomas automatiskt för att visa valt skifte, om valet sker i listan. Det finns möjlighet att ändra zoom, panorera, samt söka efter ort för att snabbt förflytta sig till känd plats. Det går att välja bakgrund: Vägkarta, Satellit samt Satellit och etiketter.

Om man högerklickar i kartan så visas en etikett med koordinater (Lat, Long WGS84 grader med decimaler). Klickar man på etiketten sparas siffrorna till urklipp.

Skiften

  • För kund med CropPLAN+CropMAP-licens:
    • Skiften hämtas från CropPLAN. Det går sen inte att redigera skiften i CropMAP, men möjligt att lägga till nya.
  • För kund med endast CropMAP-licens:
    • Skiften kan läggas till i CropMAP, och det är möjligt att ange gröda, förfrukt, brukningsenhet och namn. Arealen beräknas av den ritade ytan.

Skiften tillhör växtodlingsåret. Byter man växtodlingsår så byter man skiften.

Man kan lägga till nya skiften genom frihandsritning eller genom att välja block. I Filer kan man högerklicka i kartan för att skapa nytt skifte genom att rita i kartan (med önskade datapunkter synliga). Avancerad redigering, t ex vändteg och att dela skiften är inte möjligt i CropMap.

Om man importerar fältdata vars datapunkter ligger utanför befintliga skiften, och inom ett block som finns i databasen för EU-block, kommer systemet fråga användaren om nya skiften ska skapas utifrån blockgränsen. Skiftesnamnet blir tomt och får redigeras i efterhand. Om man väljer att skapa dessa skiften senare så finns alternativet kvar under kugghjulssymbolen i nedre vänstra hörnet.

Ett skifte i CropMAP kan ha endast en yttre fältgräns, och ett eller flera hål som ligger inom den yttre gränsen. Är det mer än en yttre gräns så behöver man skapa flera skiften, ett för varje gräns.

Markeringar

Markeringar kan vara punkter, linjer eller ytor. Objekten kan hämtas från Webcenter (skapade via exempelvis DV Mobile), eller skapas och redigeras i CropMAP. Varje objekt kan tändas och släckas. När ett objekt tänds zoomar kartan för att visa objektet. Objekten har en kategori (Typ), kan ha anteckning och bifogat foto. En checkbox för åtgärdad/ej åtgärdad finns också. Det går att filtrera på typ och åtgärdad, samt söka efter egenskap i sökruta. Listan kan sorteras på typ och datum när objektet är skapat. Namn för kategori (typ) kan skapas och redigeras.

Datalager

När en fil importeras sorteras punkterna till respektive skifte. Men under datalager har du också möjlighet att se filens utbredning (oberoende av dina skiften), och se interpoleringar för denna yta. Här är det också möjligt att dela data och skapa tilldelningsfil för datalagrets utbredning. Mer information om att dela karta och skapa tilldelning nedan.

Tillgängliga funktioner för valt skifte

Om ett eller flera skiften markeras så visas tillgängliga fältdata under fältlistan. Klicka på önskad typ av data för att komma vidare att dela kartan jämföra kartor, eller skapa tilldelning.

Visning av skiftets datalager

För valt skifte visas tillgängliga typer av datalager: Markkartering, Sensordata, Skördedata, Tilldelning, CropSAT. Genom att klicka på önskad typ visas datalagret i kartan, med interpolering för ett av datalagrets attribut (egenskaper). För skördedata kan egenskaperna vara skördenivå och vattenhalt. Interpoleringen styrs av bakomliggande parametrar och kan inte påverkas av användaren, men metod och parametrar är anpassad efter den typ av data som visas.

Jämför kartor

Denna knapp tar dig till Analysera, se nedan.

Dela karta

Kopiera en länk eller skicka en epost med länk och eventuellt meddelande till den du vill dela kartan med. När mottagaren öppnar länken visas kartan, legend och ett val om att Logga in eller skapa konto hos DataVäxt. Är användaren redan inloggad kan man välja att spara ner filen. Har man flera klienter får man välja rätt klient innan man sparar ner filen.