Denna instruktionsvideo visar hur du uppgraderar mjukvaran i din CFX750 samt ställer in RTX15.