Frans visar dig hur du gör för att konfigurera ISOBUS i din Precision IQ.

I denna instruktionsfilm visar Frans hur du gör för att konfigurera ditt ISOBUS-redskap i Precision IQ.