5 enkla steg att felsöka din LogMASTER

Om det saknas tändningspänning till LogMASTER blinkar inte i dioden. För att felsöka behöver man lossa kontaktstycket till LogMASTERN.

Steg 1 Mät tändningsspänning

Mät om det finns 12V på stiftet som är märkt med Ignition i bilden med fordonets tändning på.

Steg 2 Om det finns spänning

Finns 12V kontakta Dataväxt för vidare hjälp. Klicka på chatsymbolen nere till höger så hjälper vi dig!

Steg 3 Om det saknas spänning

Saknas 12V på stiftet till tändning följ då kabeln för att se var i fordonet den är kopplad och mät om det finns 12V spänning på den platsen. Finns spänning där är kabeln till LogMaster trasig.

Steg 4 kontrollera säkring

Om det inte finns 12V kontrollera om det är en säkring i traktorn som är trasig till den funktionen som vi kopplat på för att få tändningsspänning.

Steg 5 Om de finns tändningspänning

När det finns tändningsspänning så blinkar dioden på LogMASTER. Det ska nu visa tändningsspänning på fordonet i Dataväxt appen eller under LogMASTER i Dataväxt programmet.