Christian går igenom hur du gör för att exportera din växtodlingplan från Nya Dataväxt/CropPLAN till SAM Internet

Innan du exporterar! Se till att du har – Skiftesytor i kartan som stämmer överens med verkligheten – EU-beteckningar, blocknummer och grödkod på alla fält.