Tilldelning -> Skapa tilldelningsfil

Denna funktion skapar en fil som kan användas som underlag för en varierad giva till tex gödselspridaren.

I första fönstret i guiden ska du ange vilka ytor filen ska inbegripa. Antingen skiftesbestämt eller utan skiften, då görs filen utifrån hela karteringen

I nästa funktion får du välja om du själv vill rita din tilldelningskarta eller om du vill skapa den efter en formel.

I denna ruta väljer du den markkartering som ska ligga till grund för din tilldelningsfil.

I nästa steg i guiden har du möjlighet att anpassa din tilldelningsfil ytterligare.

Förväntad skörd
Om du sedan tidigare räknat ut förväntad skörd i Dataväxt får du informationen därifrån, fyll annars i din skörd manuellt. Du kan också använda dig av den inläst skördekartering som kompenserar givan efter tidigare års skördar.

Lagerinställningar
Här ändrar du Sökradie, alltså de antal meter ifrån den aktuella punkten som ska tas med i beräkningen. Får med andra ord inte understiga avståndet mellan punkterna i karteringen, då blir det glapp i tilldelningsfilen.

Rutstorleken anger hur finjusterad kartan ska vara. Observera att informationen som skall hanteras av datorn/GPS:n fyrdubblas om du halverar rutstorleken. GPS displayer har ofta en begränsning i hur många rutor de klarar av.

Antal Decimaler kan du lägga till om du vill komma ner ytterligare i noggrannhet i utläsningen från markkarteringen.

Justerar du Minsta tillåtna värde, anger du lägsta värdet som blir utskrivet i tilldelningen.

Ange sen Lagrets namn och gå vidare.

Formel, här ska du ange vilken formel och/eller värde som ska vara till grund för uträkningen för den aktuella tilldelningsfilen. Dataväxt har fördefinierade formler som är tagna från Jordbruksverkets rekommendationer för Kalium och Fosfor.

Intervall
Här kan du ställa in mellan vilka intervall en viss formel ska gälla. Intervallen måste läggas in i stigande ordning, alltså först från tex. 0 till 6, sen från 6 till 9 osv.

Klicka på klar och din tilldelningsfil är klar