Denna instruktion beskriver hur du konverterar en CropSat-fil till det format som Yara N-Sensorterminalen kan läsa.

DataVäxt Karta

För att detta ska vara möjligt krävs en licens för DataVäxt Maximum.

  1. Skapa en tilldelningsfil på cropsat.se
  2. Importera filen i DataVäxt Karta
    Arkiv – Importera fil.
    Välj Typ av fil – Allmän
    Klicka på Öppna fil och välj shapefilen från CropSat.

Klicka Nästa två gånger så lägger sig filen i Lagerkontrollen till höger om kartan samt syns i kartan på det aktuella fältet.

Välj sedan menyn Arkiv – Exportera till – Tilldelningsfil – N-Sensor GridVälj här Attribut: GIVA (Som är det attribut som kvävegivan ligger ifrån CropSat)Näringsinnehåll behöver inte ändras. Detta kan hanteras i N-Sensor datorn senare, alternativt har du angett näringsinnehåll i gödselmedlet på CropSat.seRutstorlek bestämmer storleken på det rutnät som skapas över fältet och behöver som regel inte ändras.I fältet Lagernamn anger du filnamnet för att sedan enkelt kunna känna igen filen och koppla ihop den med rätt fält.
Ange sedan till vilken mapp du vill exportera filen, med knappenförslagsvis på ett USB-minne för att sedan kunna läsa in den i N-Sensorterminalen.