När du första gången startar programmet kan du med fördel hämta information från SAM Internet. Genom att i SAM Internet skapa en fil med dina uppgifter kan du få in alla dina skiften, blocknummer, EU beteckningar, grödor med grödkod, blockytor och skiftesytor.