Följande instruktionsvideo beskriver hur man delar ett skifte i Dataväxt Classic.
Instruktionen förutsätter att du har version 2016.1 eller senare av DataVäxt samt DataVäxt Karta installerat.