Så importerar du skiften från SAM-internet i Nya Dataväxt

I den här filmen visar vi hur du gör för att ladda ner en SAM Internet fil från Jordbruksverket och ladda upp den på Nya Dataväxt.