Om inget separat garanti- eller supportavtal upprättats gäller följande. Garanti gäller 1 (ett) år från leveransdag.

Kunskapsbanken

Artiklar, dokument och lathundar/instruktioner finns kostnadsfritt på Kunskapsbanken. Har du några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss.