Victor går igenom de nya funktionerna för vallodling i Nya Dataväxt/CropPLAN

I denna film går vi igenom de nya funktionerna för vallodling i Nya Dataväxt/CropPLAN.