Tryck på N-Sensor diagnosen kolla att det finns data! Kan du se serienumret på sensorn?

  1. Kontrollera att N-Sensorn på taket har ström och är påslagen och fungerar.
  2. Kontrollera att kabeln mellan N-Sensor och sensor terminalen sitter i ordentligt.
  3. Kontrollera att du vald rätt N-Sensortyp i N-Sensorterminalen.
  4. Om det är en grå eller blå sensor kontrollera att du valt rätt Com-port till N-Sensor i N-Sensorterminalen