1. Kontrollera att spridarterminalen är påslagen och fungerar.
2. Kontrollera att kabeln mellan spridaren och sensorterminalen sitter i ordentligt.
3. Kontrollera att du vald rätt maskintyp i N-Sensorterminalen.
4. Kontrollera att du valt rätt Com-port till spridaren i N-Sensorterminalen.