Guide – Hitta LogMASTER i din maskin

  1. Hitta LogMASTER-enheten i din maskin. Du hittar den oftast vid säkringslådan under platskåpan vid övriga elektronikuttag precis som på nedan bild.
Placering på en nyare Fendt-hytt är till exempel. till höger om stolen i traktorns färdrikning under plastkåpan vid centralelektroniken.

2. Följ kabeln från LogMASTER-enheten till din traktors diagnostik-uttag eller läsaren vid kablarna innehållande CANBUS-information.

Se till att kontaktstycket sitter i vid LogMASTER-enheten samt att inga lösa kablar finns.

3. Se till att allting är ordentligt anslutet och att inga kablar ligger lösa. Här kommer några exempel på hur det ska se ut för att CANBUS anslutningen ska vara korrekt för att få in data.

Exempel på korrekt CANBUS anslutning

Fendt med nyare interiören där Fendt-kablage används

Se till att kablaget är anslutet genom att säkerställa det är monterat i uttag G-BUS.

S-CAN kablage med CANBUS-läsare (svart adapter)

I de fall där vi generellt hämtar CANBUS-data från befintliga trådar bakom diagnostikuttag används en läsare som fångar upp informationen.
I det här exemplet på bilden används stift C/D i diagnostikporten på en John Deere för att få ut motordata. Säkerställ att kablarna sitter fast med buntband på varsin sida om läsarens bricka.