ALLMÄNT

 1. Vad är LogMASTER? LogMASTER är ett system för att få bättre koll på gårdens maskinanvändning. Det möjliggörs genom att samla in data från fordonet via en box som placeras i traktorn.
 2. Vilken information samlar LogMASTER in?: Fordonets GPS-position hämtas via den inbyggda antennen som hittar I enheten. Har man även installerat enheten med kablage till fordonets CANBUS så hämtas motordata som bla. Bränsleförbrukning, motorvarvtal, AdBlue-/bränslenivå, motorbelastning, motortemperatur. En del fordon skickar även mätarställning.
 3. Jag ser inte samma information på mina enheter, varför då?
  Det kan skilja sig vilken information som samlas in beroende på fabrikat och modell. Tex. kan AdBlue-nivå visas men inte Bränslenivå och det är vanligt förekommande. Helt enkelt så är det upp till traktorn vilken data som delas ut.
 4. Hur ofta samlas data in?
  Det skickas information var 5:e sekund från enheten vilket gör att det går att följa fordonen i realtid i DataVäxt Mobil eller på webben. På alla datapunkter görs sedan beräkningar på skiftesnivå som ligger till grund för informationen. Skulle du tappa uppkopplingen så samlas data lokalt i själva enheten och skickas upp när du väl får tillbaka uppkopplingen.
 5. Vilka fordon passar LogMASTER?
  LogMASTER passar traktorer, tröskor och lastmaskiner som använder kommunikationsstandarden SAE J1939. Lite grovt uppskattat så kan vi hämta data från en traktor som är årsmodell 2005 eller senare.
 6. Hur vet systemet vilket arbetsmoment jag utfört?
  Genom att man i efterhand knyter en viss körning med ett visst arbetsmoment så vet systemet vilket moment som utförts, vi kallar det att man ”taggar” sin körning med rätt arbetsmoment. Detta gör man med fördel i vår mobilapp men det går även att göra på webbgränssnittet på datorn. Det går även att fylla i ett förvalt fältarbete och istället välja det redskapet man har förkopplat för att automatiskt tagga nya arbeten.
 7. Var ser jag all information som samlas in?
  På webbgränssnittet för LogMASTER ser du den information som samlas in. Här kan man med fördel utgå från gårdskartan och sedan klicka på de fält man är intresserad av och se samtliga överfarter som man gjort under växtodlingsåret. Tack vare att man ”taggat” sina körningar så får vi koll på vilka körningar som gjorts och vad varje arbetsmoment har kostat i både tid och diesel.
 8. ­Hur hanterar LogMASTER fältarbeten och transport?
  Systemet känner av när fordonet åker in på fältet och kan på så viss klassa fältarbeten och transporter sida vida sida. Det går följaktligen att få koll på hur mycket av tiden och dieseln som förbrukas på fälten och vad som transporter kostar. Jordbruksverkets blockkarta används för att hantera skiftesgränser. Denna karta uppdateras varje höst efter att årets nya SAM-ansökan har sammanställts.
 9. Kan jag definiera en yta och se vilken tidsåtgång och förbrukning jag haft?
  Ja, användaren kan rita in det vi kallar zoner för att se kostnader för en geografisk yta. Detta är praktiskt vid tex. snöröjning, entreprenad eller liknande för att få ett fakturaunderlag. Det går även att se tidsåtgång på gårdsplan, foderkök etc. vilket ger ett bra underlag för hur man kan optimera logistiken inomgårds bättre.
 10. Vad skiljer det att även ha växtodlingsprogrammet CropPLAN utöver LogMASTER?
  Genom att även ha växtodlingsprogrammet knutet till LogMASTER får vi exakta kostnader för fältarbetena för respektive skifte. På så vis går det att få en bättre helhetsbild av de kostnader man har på grödorna och skiftena. Med den informationen får användaren ett bra ekonomiskt underlag för alla insatsvaror samt fältarbeten, utan att använda schabloner utan att se till just gårdens egna förutsättningar. Har du inte något växtodlingsprogram finns det ändå ett antal rapporter med möjlighet att ta ut underlag för fältarbetena på block-, maskin- eller zonnivå.
 11. Vem äger den insamlade informationen?
  Det är alltid lantbrukaren och kontoägaren som äger den insamlade informationen från LogMASTER. I samband vid support kan du dock frågas efter möjlighet att utdelas rättigheter för felsökning. Denna rättighet tas bort efter avslutat supportärende.
 12. Kan man exportera informationen?
  Ja det finns möjlighet att exportera ett Excel-ark per skifte för att få ut egen data för resp. fältarbete. Det möjliggör vidare analys och beräkningar. Det går även att ta ut datapunkter för vidare beräkning i kartprogram (GIS-system), det hittar du under vår exportsida export.datavaxt.se.
 13. Finns det några andra integrationer för att koppla ihop LogMASTER med andra program?
  I dagsläget finns det endast kopplingar och integrationer mellan olika tjänster från Dataväxt men på sikt kommer även samarbeten skapas då användaren själv kan godkänna delning av data mellan olika tjänster. Ett exempel på detta kan på sikt vara Lantmännen LM2 där man vill dela med sig av mätarställningen för att få påminnelse om service. Kom ihåg att det alltid är du som kontoägare som måste aktivera dessa funktioner, ingen data flyttas mellan tjänster utan aktivt val.

INSTALLATION

 1. Hur monterar man LogMASTER?
  För att installera en enhet behöver du hitta följande på din traktor:
  – Konstantström (12 v, batteri)
  – Jord
  – Tändning (när nyckeln sätts av/på)
  – CANBUS-data via anslutning till traktorns diagnostikport eller med vår S-CAN-läsare (svart plastbricka som läser information på CANBUS via att man monterar den runt CAN-kablar (CAN HI och CAN LO).

 2. Hur vet jag var jag ska ta ström, jord och tändning?
  Med fördel ansluter du direkt till traktorns batteri via konstantström för att systemet alltid ska ha kontakt med strömförsörjning och att fler funktioner på sikt kan läggas


  till, tex. stöldskydd. Tändningen däremot hittar du på en del fordon vid huvudströmbrytaren men många på nyckeln vid funktioner kopplade till tändningslåset.
 3. Hur vet jag var CANBUS finns på mitt fordon?
  Det lättaste är att du tar kontakt med din traktorleverantör som säkerligen vet var just informationen om motordata (CANBUS) finns. Oftast är det vid diagnostikporten vid säkringarna i ditt fordon.
 4. Finns det några färdiga kablage?
  Ja, vi har ett antal olika kablage för att du enklare ska kunna montera LogMASTER. För att se en aktuell lista på kablagen, var vänligen besök datavaxt.se/logmaster. Hittar du inget kablage som passar din traktormodell har vi även ett färdigt kablage som innehåller vår CAN-läsare för att hämta data från CANBUS via en läsare.

INSTÄLLNINGAR

 1. Jag får inte rätt arbetsbredd inlagt på arbetena, vad har jag gjort för fel?
  Se över att rätt arbetsbredder är inlagda på de olika arbetena. Gå till Inställningar till vänster i menyn och sedan till Arbeten. Här finner du arbetena som är upplagda för resp. maskin. Klicka på arbetet och se till att arbetsbredden är korrekt inmatad.
 2. Varför måste jag fylla i en arbetsbredd både på maskinen och på arbetet?
  Varje maskin har en förvalt arbetsbredd som systemet kommer att utgå ifrån. Detta eftersom det kan vara intressant att måla upp areal och täckt yta redan innan man har taggat ett arbetsmoment för att se avverkad areal och kapacitet snabbare. Tex, använder man redskap som oftast är 4 meter breda på en viss maskin kan man lägga in det förvalt. Vill man hellre se areal och kapacitet när man väl taggat sina uppgifter går det även bra att lägga in 0 meter på maskinens arbetsbredd. Då syns endast ett blått streck i kartan efter körspåren och gul yta (täckt körning) läggs in efter taggning.
 3. Jag har taggat ett arbete men ser ingen areal?
  Det finns en viss fördröjning i systemet efter man taggat ett arbete vilket gör att kartan laddas om med gul yta (täckt körning) och areal kommer in mellan ca 5-15 sekunder.
 4. Jag får inte fram några interpolerade kartor såsom bränslekarta?
  Denna funktion är endast tillgänglig på de marknader där vi har blockkarta, med andra ord inte Norge. Vi planerar att vidareutveckla karthanteringen för att stödja även dessa ytor på sikt.

FELSÖKNING

 1. Jag ser bara positionen på fordonet och ingen motordata, vad kan vara fel?
  Troligtvis har vi tappat kontakten med CANBUS från traktorn, det skulle kunna vara så att det är glapp i kablaget eller att säkringen i traktorn har gått. Var vänlig kontrollera anslutningen genom att följa kablarna från enheten samt se att enheten blinkar.
 2. Det skapas inga arbeten när jag åker in på fältet, varför då?
  Det krävs att systemet känner av om tändningen är på eller ej, den första felsökningen bör läggas på att titta hur anslutningen till tändningen ser ut. Finns det något glappt eller har säkringen gått är två frågor som bör kontrolleras. Har du säkerställt punkten ovan kan det troligtvis vara så att jordbruksmarken inte finns med ännu i Jordbruksverkets blockkarta, tex. nyodlingar.
 3. Jag ser varken någon position eller information från fordonet, varför?
  Troligtvis har vi ingen kontakt med din enhet, det kan bero på att du inte har mobiltäckning för närvarande eller att någonting stör ut signalen. Lokalisera LogMASTER-enheten och titta på om den blinkar när traktorn är igång, gör den det vet vi att den får ström.
 4. Min LogMASTER registrerar inte några arbeten längre fast det har fungerat förut, varför?
  Om du har säkerställt att enheten blir strömsatt korrekt ska du se över CANBUS-anslutningen eftersom systemet förväntar sig att få in data om den än gång i tiden har fått in data via CANBUS. Med andra ord fungerar det inte att demontera CANBUS-kablarna och fortsätta tro det loggas utan här måste man återställa enheten om man vill aktivera den utan CANBUS-koppling. Det gör man under sidan https://lantbruk.se/logmaster/admin och slår in serienumret samt klickar på den röda knappen ”Återställ”. Därefter måste enheten kopplas om av kontoägaren under Inställningar à Hantera enheter.
 5. Jag har delat ut rättigheter och ska gå in och felsöka men kommer bara till sidan ”Inga uppkopplade enheter hittades”, varför?
  Troligtvis har användaren ställt in maskinrättigheter för att styra vem som ska se vad. Under Inställningar à Maskinrättigheter behöver då kontoägaren gå in och godkänna din e-postadress för att du ska kunna gå in och se uppgifter på portalen. Detta är inget vi kan komma runt förutom att logga in med kontoägarens inloggningsuppgifter förstås.
 6. Jag får endast upp ”Maskinen ingår ej i något arbete” i appen när jag ska tagga, varför?
  Det finns inga arbeten upplagda på den aktuella maskinen på det aktuella växtodlingsåret. Se till att gå till webben och Inställningar à Arbeten. Skapa ett arbete där maskinen ingår antingen som Maskin 1,2 eller 3. Se till att arbetsbredd är korrekt ifyllt. Nu ska dem finnas att välja på både på datorn och i webben, man kan behöva starta om appen eller ladda om året för att de nya arbeten ska hämtas.


ÅTGÄRDER

Återställning av enheten:
Montera ur kablaget från LogMASTER-enheten så att den inte matas med ström eller CANBUS-data. Öppna locket på enheten och lokalisera en liten kabel som ansluter det interna batteriet till kretskortet. Ryck ur den och vänta minst 1 min. Anslut åter igen kabeln, stäng locket och slutligen anslut kablaget igen till traktorn. Nu är din enhet återställd och ny konfiguration hämtas första gången den startas upp. OBS! Ingen tidigare data går förlorad vid återställningen, endast ny konfiguration mot vår server.