Dette er en del 1 av en serie på 4 videoer som viser hvordan du kommer i gang med CropPLAN.

Vi går stegvis gjennom og viser hvordan du enkelt bruker CropPLAN som verktøy for å få mer ut av avlingen, samtidig som du sparer penger på innsatsmidler.

I denne delen snakker vi kort om CropPLAN, viser hvordan du oppretter konto og legger inn skifter og jordprøver.