Välkommen till CropPLANs nya funktion för växtskyddsinsatser. Funktionen kommer ge dig beslutsstöd och möjlighet att jobba strategiskt och effektivt i din växtodling, den har fokus på IPM (Integrated Pest Management) och omfattande automatisering av data samt utgår från behandlingens syfte och tillämpning istället för preparat vilket gör att grödans utvecklingsstadie för behandlingen är central i behandlingens planering och utförande.

Vår nya Växtskyddskatalog innehåller preparatdata från KEMI’s dokumentationsstruktur om användarvillkor utifrån tillämpning samt dokumentation kring beslut och ändringar. Du bygger upp din egen lokala Växtskyddskatalog som har automatisk koppling till den centrala databasen och som uppdateras utifrån de ändringar som KEMI beslutar om. Det betyder att vissa data i din lokala databas inte kan ändras t.ex. preparatnamn, registreringsnummer, datum och enhet som är kopplat till regelverket för användning. Användarvillkoren hänvisar ofta till utvecklingsstadier vilket och så blir den huvudsakliga styrningen för preparatens användning.

Vi hoppas du finner våra nya växtskyddsfunktioner som bra beslutsstöd i din växtodling.

Lycka till!