Victor går igenom de nya funktionerna för vallodling i CropPLAN

I denna film går vi igenom de nya funktionerna för vallodling i CropPLAN.