Så väljer och konfigurerar du din utrustning för gratissignalen EGNOS.

EZ-Guide 250

  1. Tryck Inställningar (skiftnyckeln) och sedan System
  2. Välj GPS och därefter GPS Setup
  3. Välj EGNOS, gå ner två steg och markera Satellit
  4. Välj sedan satelliten ”Future 123” eller ”Future 136”
  5. Välj antenn Ag15 och OK, återgå till startfönstret